miércoles, 10 de enero de 2018

Els enemics silenciosos de Mireia Llinàs


Al final de esta reseña en catalán encontrarán la versión en castellano.

Una novel·la negra que viatja al passat
Els enemics silenciosos es una novel·la negra que s’aprofita del recursos propis del thriller, per donar-li un enfocament molt aventurer, tant com suposa que la protagonista tingui l’habilitat de viatjar en el temps cap al passat; la qual cosa li permet desentrellar enigmes inherents a la investigació que en aquell moment estiguin duent a terme.

Nora Prim i Pere Tauler son la parella policial protagonista que treballen pel CIEC (Centre d’Investigació Estratègica de Catalunya). La estrafolària capacitat viatgera de la Nora es quelcom conegut , no només pels més propers, sinó també per tercers i no s’ha n’amaga ni tampoc rep escarafalls, ben al contrari: tothom espera que viatgi i torni amb la clau que li permeti tancar el cas amb pany i forrellat.

El cas que ara els ocupa te lloc a la Barcelona de 1949 on han mort la Dolores Rey, una prostituta de nivell i com a tal amb molt bones relacions amb diferents homes dels sectors més influents de la societat. Hi ha confusió respecte de qui i perquè la va assassinar i la Nora i en Pere son els més indicats per esbrinar-ho.

No es normal anar enrere per solucionar quelcom tan antic i la Nora, aquest cop, es trobarà amb més dificultats de les habituals per encaixar les aparicions en els llocs i moments precisos però es que a més hi ha algú que l’assetja perillosament i li cal, a més, ser curosa amb els seus actes a fi efecte de no alterar res que pugui repercutir en el present.

Las realitats paral·leles en les que viu permanentment la Nora, la del present, en colors vius, i la del cas de la Dolores Rey, quasi setanta anys enrere, en un to sèpia, donen joc per poder fer una rememoració de la historia contraposant-la a l’època actual i gaudint de les diferencies, algunes bones i d’altres no tant.

La seva vida també es veu sacsejada per aquests vaivens, li costa dur una vida normal i li costa establir relacions afectuosas i abocada a un amor impossible sentirà com si s’esquincés en dues persones diferents.

El viatge en el temps es quelcom que sempre ha fascinat a la humanitat i que la Nora pugui fer-ho i nosaltres puguem acompanyar-la es un regal de la autora Mireia Llinàs que no podem rebutjar i que molt hem d’agrair.

Cuida fins el més petit detall les descripcions dels llocs i dels ambients i de les relacions personals amb el que aconsegueix que les atmosferes socials de cada època semblin, a la lectura, quelcom tan natural com encendre un llum. Els llocs escollits per desenvolupar la trama son prou coneguts per tothom i els moments històrics en diferents dates també per tant resulta molt senzill ser còmplice de la Nora en la seva investigació criminal.

Mireia Llinàs, la autora
La Mireia aconsegueix que els lectors també viatgin, això si, sense materialitzar-se: com essers invisibles.

La Mireia Llinàs ha estat valenta escrivint una novel·la valenta, no es fàcil l’encaix de recursos propis de la ciència ficció amb la novel·la negra; amb una protagonista valenta, no es fàcil escriure en primera persona tot reconeixent les pròpies febleses i amb una crítica social valenta, no es fàcil deixar en boles la mala baba, per emprar una expressió per a tots els públics, del règims governants des de la postguerra civil.

I cal molt enginy per enquibir-ho tot en una lectura que, mantenint en tot moment l’interès policíac, sorprèn i entreté de valent. No la deixeu escapar.


Versión en castellanoUna novela negra que viaja al pasado
Els enemics silenciosos es una novela negra que se apoya en recursos propios del thriller, para darle un toque aventurero, como el que supone que la protagonista tenga la habilidad de viajar en el tiempo hacia el pasado, lo que le permite esclarecer enigmas que traban la investigación que en aquel momento estén llevando a cabo.

Nora Prim y Pere Tauler son la pareja policial protagonista que trabajan para el CIEC (Centro de Investigación Estratégica de Catalunya). La estrafalaria capacidad viajera de la Nora es algo conocido, no solo por los más allegados, sino también per extraños y no se esconde ni tampoco recibe aspavientos, al contrario: todo el mundo espera que viaje y vuelva con la llave que le permita cerrar el caso a cal y canto.

El caso que ahora los ocupa tiene lugar en la Barcelona de 1949 donde han asesinado a Dolores Rey, una prostituta de alto copete y por tanto con muy buenas relaciones con distintos prohombres de los sectores más influyentes de la vida social. Existe confusión sobre quién y porque fue asesinada y el equipo formado por Nora i Pere es el más adecuado para descubrirlo.

No es normal viajar a una fecha tan lejana para solucionar un caso tan antiguo y Nora, esta vez, va a toparse con más dificultades de las habituales  no solo para poder encajar sus apariciones en los lugares y los momentos precisos sino porque está vez hay alguien que la acecha peligrosamente, por si no hubiera poco con vigilar con no alterara nada que pueda afectar al presente.

Las realidades paralelas en las que vive permanentemente Nora, la del presente, en colores, y la del caso de Dolores Rey, casi setenta años atrás, en un tono sepia, dan juego para realizar una rememoración de la historia contraponiéndola a la época actual y disfrutando de las diferencias, algunas buenas y otras no tanto.

La vida personal de Nora también se ve afectada por estos vaivenes, le supone una dificultad enorme llevar una vida normal y le cuesta establecer relaciones afectivas por lo que se aboca a un amor imposible que siente que le parte en dos personas distintas.
El viaje en el tiempo es algo que siempre ha fascinado a la humanidad y que Nora pueda hacerlo y nosotros podamos acompañarla es un regalo de la autora Mireia Llinàs que no podemos rechazar y que debemos agradecerle.

Minuciosa hasta el más pequeño detalle en las descripciones de los lugares y de los ambientes y de les relaciones personales con lo que consigue recrear las atmosferas sociales de cada época haciendo que parezcan, a la lectura, algo tan simple como encender la luz. Los lugares escogidos para desarrollar la trama son bien conocidos por todos y los momentos históricos de distintas fechas también por lo que resulta muy fácil ser cómplice de Nora en su investigación criminal.

Mireia Llinàs, la autora
Mireia consigue que los lectores también viajen, eso si, sin materializarse: como seres invisibles.

Mireia Llinàs ha sido valiente escribiendo una novela valiente, no es fácil el encaje de recursos propios de la ciencia ficción con los de la novela negra; con una protagonista valiente, no es fácil escribir en primera persona sin esconder las propias debilidades y con una crítica social valiente, no es fácil dejar en porretas la mala baba, por emplear un eufemismo para todos los públicos, de los regímenes gobernantes des de la posguerra civil.

Y hace falta mucho ingenio para encajarlo todo en una lectura que, manteniendo en todo momento el interés policiaco, sorprende y entretiene como ninguna. No la dejen escapar.

0 comments:

Publicar un comentario